SPLETNI PROGRAM
 

TEMELJI PRISTNE KOMUNIKACIJE:

OD NEZAVEDNIH ODZIVOV DO KOMUNIKACIJE IZ SRCA

 

Pristna komunikacija v družini

V spletnem programu je pozornost usmerjena na dve ravni komunikacije: na moč besed in našega izražanja ter na subtilen pomen besed, ki se skozi pogovor izraža predvsem nezavedno. Namen delavnic je prepoznati svoje nezavedne načine komunikacije in jih preobraziti v bolj zavesten način sporazumevanja s seboj in svojimi družinskimi člani. Vsaka delavnica razkriva vrline subtilnega načina sporazumevanja, kar prispeva k boljšemu medsebojnemu razumevanju in boljšemu vzdušju v družini.

Pristna komunikacija zahteva, da so naše besede usklajene z našimi čustvi, mislimi in vibracijo telesa. Ko je komunikacija v družini pristna, v odnosih nastane manj komunikacijskih šumov, manj konfliktov in manj napačnih interpretacij.

Komunikacija onkraj besed

Naše misli niso samo besede, zložene iz posameznih črk. Naše misli so energija, s katero vplivamo na sebe in na druge. Vsaka misel, če jo izgovorimo ali ne, nosi energijo, ki bodisi povezuje bodisi ločuje (ali pa je nevtralna). S svojimi mislimi vplivamo na to, kako bomo v določeni situaciji reagirali. Če želimo živeti v pristnem stiku s seboj in v pristnih odnosih z drugimi, moramo skozi vsakdanje življenje prepoznati moč svojih misli ter principe zavestne komunikacije uporabljati vsak dan.
 

Odpravi notranjo stisko, da postaviš temelje za pristno komunikacijo

Goste sivine naše podzavesti nas omejujejo, da bi živeli svojo pristno naravo, s katero smo se rodili na ta svet, poleg tega pa nas ovirajo na poti do bolj spoštljivih in ljubečih medosebnih odnosov. Ko znamo prepoznati svoje nezavedne načine sporazumevanja, jih lahko z novim pogledom na isto situacijo presežemo in tako nevtraliziramo čustveni naboj, ki se sproži v nas med pogovorom z otroki ali s partnerjem. Z uporabo smernic za pristno komunikacijo in z uporabo praktičnih energijskih vaj nam uspe naše nezavedne odzive postopoma nadomestiti z zavestnimi odzivi. Takrat pričnemo svet vedno bolj dojemati onkraj petih glavnih čutov, v komunikaciji pa pričnemo uporabljati svoj šesti čut ter čutiti vpliv svojih misli.

Vsebina spletnega programa

Spoštljivi in pristni medosebni odnosi so najmočnejši pokazatelj našega duhovnega razvoja in ravni zavesti. Komunikacija pa predstavlja TEMELJ za pristne odnose in dobro počutje družine. 4 tedenski spletni program z vsebino in praktičnimi vajami prodira globlje v postavitev ključnih temeljev komunikacije, saj te ves čas vodi v svoje lastno čutenje in odpiranje tvojega srca, da zmoreš preseči ustaljene načine sporazumevanja v družini. Temeljno znanje ti omogoča, da zmoreš začutiti energijo besed in s preprostimi triki razumeti sebe, partnerja in svoje otroke. Vsebina delavnic je usmerjena na prepoznavanje in uporabo moči svojih misli, s čimer dvigneš nivo komunikacije.

4 tedenski spletni program združuje praktično vsebino z orodji, ki ti v komunikaciji z drugimi omogočajo, da prepoznaš svoje nezavedne odzive, začutiš moč svojih misli in uporabljenih besed, poleg tega pa zmoreš vedno bolj komunicirati pristno.

 Temelje pristne komunikacije spoznaš preko 3 vsebinskih modulov

Komunikacija postane zavestna, ko so naše misli (in besede) usklajene z namenom in sporočilom ki ga želimo predati. Na delavnici bomo najprej spoznali, kaj je nezavedna komunikacija in kako pri sebi prepoznamo, da se izražamo pretežno nezavedno, kar pomeni da skozi naše besede govorijo tudi naši strahovi, omejitve in čustvene blokade. Ko enkrat prepoznamo svoje nezavedne odzive v komunikaciji, jih lahko spremenimo.

Z vajami, ki jih lahko uporabljamo vsak dan, bomo v svojem načinu komuniciranja prepoznali svoje tipične nezavedne odzive, nato pa bomo svoje podzavestne vzorce reprogramirali z novimi, bolj pristnimi izrazi, ki v odnose dejansko prinesejo pravo sporočilo in pomen. Od komunikacije, ki ločuje se vedno bolj približujemo komunikaciji, ki zbližuje in ustvarja prostor za pristne odnose.

Praktična delavnica vključuje nekaj osnovnega znanja o nezavedni komunikaciji ter 3 vaje, ki jih sama uporabljam ves čas. Vaje sčasoma postanejo način sporazumevanja in so le orodje, ki te pripelje na višji nivo komunikacije.

+ BONUS: Kot nadgradnjo vseh vaj tega modula bom dodala še eno vajo, s katero povežeš novo pridobljeno znanje v širšo celoto.

Vsi se v svojih mislih veliko pogovarjamo s seboj. Vprašanje pa je, kakšna je kvaliteta naših misli – ali nas naše misli podpirajo ali omejujejo? Je pogovor s seboj moj prijatelj ali moj saboter?

Zavesten način komunikacije s seboj je ključ za povezovanje s seboj in za reševanje notranjih konfliktov. S svojimi mislimi ustvarjamo realnost in od našega pogleda na situacijo je odvisno, kako bomo reagirali – nezavedno ali zavestno. Naše misli sprožijo naša čustva, zato je izjemnega pomena, da znamo upravljati s svojimi mislimi tako, da vedno bolj pogosto reagiramo brez čustvenega naboja.

Pogosto smo ujeti smo v stalnem premlevanju in prežvekovanju vedno istih situacij, vedno istih odzivov drugih ljudi, vedno istih misli. V svojih mislih se jezimo na druge ljudi. V svojih mislih drugemu pojasnjujemo svojo del zgodbe, ne da bi o tem zares kdaj spregovorili z njim na glas. Premlevamo, kaj bi se zgodilo, če bi bilo in ko bi bilo. To so načini razmišljanja, ki običajno ne vodijo do rešitve in pomiritve znotraj nas. Pogosto nas takšen pristop povleče v vlogo žrtve.

V drugem modulu bomo pozornost usmerili na vprašanje, kako stopiti ven iz kroga neproduktivnih načinov razmišljanja ter se posvetili ključnim vprašanjem za spremembo toka svojih misli. S preoblikovanjem načina razmišljanja bomo stare vzorce prepisali z novim, bolj zavestnim načinom razmišljanja o sebi in o drugih, ki nam pri soočenju z vsakodnevnimi situacijami bolje služijo in nas bistveno podpirajo pri osebni rasti. 

+ BONUS: Prepoznali bomo praktično uporabo besed moči, ki nam pomagajo, da ohranimo moč v sebi in zavestno vzdržujemo nov nivo komunikacije.

Starši bolj kot z besedami in dejanji komuniciramo s svojo energijo, ki jo oddajamo. Naši otroci hitro prepoznajo, kdaj so naše besede usklajene z našo energijo in kdaj ne. Naša energija je izraz naše zavestne volje in naših nezavednih vsebin. 

Pri komunikaciji z otrokom, ki bolj čuti našo energijo kot sliši naše besede, je potrebno pričeti prepoznavati naše jasne namene in dovolj čutiti sebe, da zmoremo z njim komunicirati s čistimi nameni. Bolj ko sta namen in sporočilo usklajena z besedami, ki jih izgovorimo, in dejanji, ki jih naredimo, bolj otrok prepozna moč našega notranjega ravnotežja in priče upoštevati naše besede.

Na delavnici predstavim 11 smernic za praktično uporabo v komunikaciji z otrokom, s katero ustvarjamo vedno bolj pristen stik s seboj in z otrokom. Vsaka smernica vključuje konkretne primere za lažjo ponazoritev, kar nam omogoča, da novo znanje lažje prenesemo v svoje odnose v praksi. Smernice predstavljajo kompas, v katero smer in na kakšen način zapeljati sporazumevanje z otroki, da bomo v stiku z njimi čim bolj pristni. Vsaka mama naj smernice vzame kot usmeritev za njeno lastno raziskovanje in vzpostavitev svojih lastnih smernic za pristen stik z otrokom.

Z namenom, da v sebi začutimo moč besed, ki ločujejo, in moč besed, ki povezujejo, bom pripravila vodena meditacijo z naslovom: Kako pozdraviti besede, ki pustijo brazgotine v našem srcu? Z lastno izkušnjo ozaveščanja in zdravljenja besed, ki so nas ranile, boš bolj zaupala sebi, da novo znanje prinaša dragocene učinke za tvoje odnose.

+ BONUS: Spletno srečanje v živo, namenjeno odgovorom na vaša vprašanja.

KOMU JE SPLETNI PROGRAM NAMENJEN?

Spletni program 
Temelji pristne komunikacije 
je zate, če:

KOMU JE SPLETNI PROGRAM NAMENJEN?

 

Spletni program Temelji pristne komunikacije je zate, če:

Kako poteka spletni program?

Vsak modul spletnega programa te pričaka v spletni učilnici, kjer si v svojem tempu vsebino ogledaš in jo preizkusiš v praksi doma. Vsebina je podana dovolj nazorno in podkrepljena s konkretnimi primeri, da ti bo služila v tvojem vsakdanjem življenju.

Vsebina treh modulov bo razporejena skozi štiri tedne.  Prva dva modula (Zavedanje nezavednega v komunikaciji, Notranji monolog – tvoj prijatelj ali tvoj saboter?) trajata vsak po en teden, na voljo ti bosta v spletni učilnici za samostojen ogled v svojem tempu. Tretji modul (Pristna komunikacija z otroki in s partnerjem) bo potekal dva tedna: prvi teden bo vsebina na voljo v spletni učilnici, v zadnjem tednu spletnega programa pa se bomo srečali v živo preko spleta (preko zoom aplikacije ali FB skupine), kjer bo potekala vodena meditacija z naslovom “Kako pozdraviti besede, ki pustijo brazgotine v našem srcu?”, dodatno pa si bomo vzeli še čas za odgovore na tvoja vprašanja.

Spletni program bo potekal v maju oz. juniju 2022. Vsebina spletnega programa je nato na voljo še vsaj eno leto. 

Cena spletnega programa
Temelji pristne komunikacije

Cena 4-tedenskega spletnega programa znaša 132 eur. Za predčasne prijave je cena znižana in znaša 75 eur (kar znaša 25 eur na modul). 

Vsak modul vključuje praktično predavanje in orodja, s katerimi dvigneš nivo svoje komunikacije in odpreš srce za bolj pristne odnose. Vsak modul ima dodan tudi bonus, ali v obliki dodatne vaje za nadgradnjo pridobljenega znanja ali v obliki srečanja v živo preko spleta. Vsebina vsakega 

Prijave in dodatna vprašanja sprejemam na ana@souling.si.

Kaj vse vključuje spletni program?