SOULING ODPIRA PORTAL 
TVOJEGA SRCA

  

Souling je portal zate, ki se prebujaš v čisto verzijo svoje duše.

Na poti prebujanja se soočaš s številnimi plastmi bolečine, ki kot zamrznjena v času ostajajo pripeta nate, zdaj pa čakajo, da jih skozi pogled svojega srca prepoznaš in spustiš njihovo izvorno breme. S svojim delom te podprem, da odpreš svoje srce bolečini, ki je v tebi, in na naraven način spustiš svoja bremena.
Z odklepanjem svojih bolečinskih jeder sproščaš naboj notranje napetosti in strahu, s tem pa korak za korakom tlakuješ svojo pot za vračanje svoje duše nazaj v telo.

Z vsakim novim korakom soočenja s seboj spustiš nekaj strahu in sprejmeš malo več ljubezni.

Skozi proces osamosvajanja svoje duše se ločuješ od svoje stare identitete, prepredene s strahom, z nemočjo, z obupom, s potrebo po imeti in identificiranju sebe s fizičnim telesom in materialnimi dobrinami. Z vsako ločitvijo od tistega, kar ti ne služi več na poti do čiste verzije tvoje duše (in utelešenja le te v tvojem fizičnem telesu), pa v sebi ustvariš prostor za povezovanje z ljubeznijo v sebi.

Z delavnicami in individualnim delom te podprem, da zmoreš razumeti zakaj so določene spremembe in postopni koraki v tvojem življenju potrebni, in kako jih zmoreš narediti v skladu s svojo naravo na nežen in čuten način . Poleg tega te spomnim, kako pomembno je nov, prazen prostor takoj napolniti z besedami in dejanji, ki pomirjajo tvoj živčni sistem ter hranijo radost v tebi.

V sebi nosiš skrite potenciale in zatrte moči, ki zaradi plasti bolečine nimajo možnosti zažareti.

Bolečina je kot tema, ki se zgrne nate, ko se spomin na določeno bolečino prebudi. Ko te tema obda, skoznjo ne vidiš dobro. Ko se tema zažre vate (ker tlačimo svojo bolečino), na nezaveden način deluje skozi tebe in upravlja tvoje telo, tvoje misli, tvoja čustva, tvoje reakcije; ohranja tvoje razvade in te ne spusti iz svojega primeža.
Ko se tema (bolečina) razraste, v resnici išče načine, kako priti do žarka svetlobe, ki bi osvetlil njen obstoj. Bolečina si želi priznanja, želi biti videna, biti opažena. Ko pogledaš svojo bolečino skozi žarek srca, jo osvetliš in ji daš priznanje, da obstaja v tebi. Njen naboj se tako sprosti in bolečina nima več potrebe po bivanju v tebi. S spuščanjem notranje napetosti v sebi ustvarjaš nov prostor, skozi katerega pričnejo žareti tvoje srčne želje in prava notranja moč.

S soočenjem s svojo lastno temo vedno bolj čutiš svoje čisto bistvo.

Čista energija tvoje biti te čaka, da se skozi plasti bolečine korak za korakom dokoplješ do nje same, jo na novo spoznaš in zaživiš v svojem lastnem objemu, v objemu čiste ljubezni do sebe. To, da zaradi bolečine ne vidiš svoje čiste biti še ne pomeni, da je ni. Pomeni, da ji še nisi dal priložnosti, da bi se spoznala.

Vsak dan imaš priložnost živeti sebe. Nezavedni strahovi in podzavestni vzorci, ki niso v skladu s tvojo naravo, ti črpajo energijo in te omejujejo, da bi tudi v praksi v odnosih in v širši družbi resnično živel polno, čuječe, radostno življenje.
Čeprav s svojim pristopom delujem na energijskih vzorcih in predvsem odklepam poti za čustvene blokade, pa je moj pristop izrazito usmerjen na praktične spremembe v vsakdanjem življenju. Zavedam se, da brez dejanskih sprememb naših odzivov, naših navad, naše komunikacije, v naših odnosih in dnevnih izzivih, ni pravega in dolgoročnega učinka. Mi sami ustvarjamo svoje okoliščine z novimi načini delovanja in bivanja, terapevtski proces pa nas predvsem podpre, da nove korake naredimo bolj zbrano, jasno, hitreje, zavestno in bolj rahločutno.

Souling je portal zate, ki se prebujaš v čisto verzijo svoje duše.

Souling portal te podpira z visoko vibracijo čiste ljubezni in z vsebinami, ki jih predajam z namenom vračanja sebe sebi. Srce je središče tvojega sistema teles, kjer se odvija čarovnija vračanja vase. Srce je tvoje notranje sonce, ki tako kot pravo sonce predstavlja neskončen vir ljubezni v tvojem življenju na Zemlji.

Souling portal ti ponuja znanje in izkušnje, ki te vedno znova vračajo v tvoje srce. Le ti sam veš, kaj je dobro zate in kakšna je tvoja pot. Z jasnočutnostjo te podpiram, da tudi sam zmoreš vedno bolj čutiti svoj notranji jaz in z vsakim korakom bolj zaupati v svojo intuitivno naravo.

“Souling je klic duše k notranjemu prebujenju in klic k akciji v vsakdanjem življenju skozi portal tvojega srca.”

Souling pristop te skozi povezovanje s svojim zavestnim umom in intuicijo srca pelje nazaj do točke, ko v sebi zopet začutiš in zaživiš svoje naravno stanje – to je stanje miru, harmonije in pristne ljubezni.

Souling pristop te skozi 6 ključnih področij popelje od nezavednega delovanja do zavedanja sebe – svojih misli, svojih čustev in svojih občutkov. Ob vedno globljem zavedanju sebe se sočasno vse bolj odpiraš tudi v čutenje sebe. S čutenjem svojega telesa oz. svojega srca se tvoje življenje postopoma transformira v vedno bolj čisto verzijo sebe.
Ko izmojstriš lekcije na vseh šestih področjih, se odprejo nova vrata. Portal tvojega srca se odpre za nove izkušnje: uravnoteženje ženske in moške energije znotraj sebe, utelešenje svoje poklicanosti in bivanje v enosti.

 

6 področij Souling portala:

Pristna komunikacija
Zavedanje nezavednega
Preseganje svojih čustev
Souling partnerstvo
Souling družina in intuitivna vzgoja otrok
Portal tvojega srca

Souling pristop z izobraževanji o pristni moči komunikacije najprej ustvari trdne temelje, na katerem gradiš odnos do sebe in odnos do drugih. Komunikacija je ključni del vsakega odnosa, pa naj gre za sporočanje z besedami, dotikom ali energijo. Človek do vsake stvari ali osebe vzpostavi svoj odnos in človek, v kolikor želi vzpostaviti in ohranjati ta odnos, mora vedno v odnosu do te stvari vzpostaviti komunikacijo z njim. Od načina komunikacije pa je odvisen njun odnos.

Pristna komunikacija, ki sočloveka spoštuje in sprejema, pa se rodi skozi zavedanje svojih misli in občutenje sebe skozi srce. V svojo pristno moč se vračamo vsakič, ko svoje besede in dejanja uskladimo s svojimi mislimi, čustvi in občutki. Pristna moč v nas samih izraža temelj za spoštljivo komunikacijo z drugimi ljudmi.

Drugo področje, ki podpira posameznikovo osvobajanje in prebujenje, je zavedanje samega sebe, vključno s svojimi nezavednimi programi. Šele z zavedanjem svojih (čustvenih) odzivov in razumevanjem, zakaj se odzivaš avtomatsko in iz navade, lahko presežeš ustaljene načine delovanja ter narediš preskok v delovanje iz srca. Opazovanje sebe v odnosu do drugih ljudi, situacij in stvari, pričenja postajati tvoje notranje orodje za preseganje tvojih nezavednih odzivov.

Tretje področje zajema prevzemanje odgovornosti za svoje počutje, na katerega vedno bolj vplivaš ti sam in je vedno manj odvisno od drugih ljudi, situacij in stvari. Naučiš se ravnati z močjo svojih čustev na učinkovit in subtilen način. Celjenje čustvenih stisk zajema občutenje sebe in svoje notranje napetosti z namenom, da ustvariš prostor za tiste stvari, ki si jih želiš, da te podpirajo v življenju. Z odpiranjem svojega srca se odpreš tudi za intuitivna sporočila, ki ti omogočajo globlje razumeti situacije, ter prejemati navodila za nove korake, s katerimi dejansko v življenju utrdiš novo zavedanje (in s tem preprečiš, da bi se znova ujel v spomine starih čustvenih bolečin).

Ko v sebi že razumeš, kako delujejo nezavedni programi in imaš za seboj nekaj svojih izkušenj preobražanja bolečine v notranjo pomiritev, lažje pričneš graditi bolj harmonične odnose s partnerjem in drugimi najbližjimi. Konflikte v partnerskem odnosu najprej rešuješ v odnosu do sebe in šele nato zavestno in jasno o njih spregovoriš s svojim partnerjem. Tako je partner manj zmeden, zaradi tvoje konsistentnosti pa ti vedno bolj zaupa, predvsem pa čuti tvojo notranjo pomirjenost zaradi katere tudi ne čuti več napada nanj. V notranjem ravnotežju, ko presežeš nezavedne vzorce odzivanja v medosebnih odnosih, zmoreš pričeti graditi most povezanosti in voditi odnos. V povezovanju skozi srce se vzpostavlja pristna intimnost in iskreno medsebojno sodelovanje.

Dobri temelji v komunikaciji in partnerskem odnosu zdržijo še tako močne preizkušnje ob ustvarjanju in oblikovanje svoje lastne družine ter ob vzgoji otrok (in v življenju na splošno) in to na način, da se partnerja med seboj povezujeta in ne oddaljujeta.

Izzivi pri odraščanju otrok so za starše predvsem priložnost, da v otroku prepoznajo odsev samega sebe, se soočijo s svojimi ego odzivi in končno odrastejo v odgovorne posameznike. Otroci so ogledalo staršem, v katero zavestni starši z razumevanjem in čutenjem sebe iskreno pogledajo in poiščejo načine, da z ogledala po dolgem času sčistijo vse svoje iluzije in nezavedne obrambne odzive.

Vsak otrok najde svoj način obnašanja, s katerim želi na površje pripeljati nezavedne vzorce svojih staršev in dinamiko med njima. Vzgoja iz srca staršem prinese razumevanje in tista ključna sporočila zase, da v vsaki situaciji prej ali slej znajo pomiriti svoje in otrokove notranje stiske in strasti ter znajo najti ravnovesje med vsemi energijami v sebi in pri otroku.

Ključ ni v tem, da vzgajamo otroke na način ukalupljanja in prilagajanja sebi ter pričakovanja družbe, ključ je v tem, da smo starši sposobni podpirati otroka in življenje, ki se poraja skozenj.

S spuščanjem ujetih spominov na boleče dogodke v svojem življenju se zmanjšuje tvoja potreba po nezavednih odzivih, ki ti sicer nevede spodkopavajo pot do harmoničnih odnosov in notranjega miru, sočasno pa se povečuje pristno in iskreno delovanje iz srca. Odprto srce (in ne podzavestni programi) je tisto, ki sčasoma vedno bolj prevzame vodilno vlogo za usmerjanje tvojega življenja. Sledenje svojim občutkom, ki jih začutiš skozi svoje telo, je tista pot, ki te bo pripeljala do notranje izpolnjenosti in občutka miru.

Gre za premik od razmišljanja k čutenju oz. sinergijo med njima. Um nam ves čas pomaga, da usmerjamo svojo energijo k uravnovešanju vseh sil znotraj sebe in nas podpira pri integraciji novih načinov delovanja. Ker pa smo naučeni in navajeni predvsem razmišljati, se rabimo naučiti in natrenirati, kako čutiti sebe skozi portal srca. V skladu z zaupanjem v svojo intuitivno naravo in z razumevanjem, zakaj se nam nekaj dogaja, nato vedno lažje izbiramo tiste za nas prave odločitve in situacije, kjer se počutimo sprejeti, razumljeni in slišani. V stiku s seboj pričnemo zaupati življenju samemu in mu dovoliti, da se življenje pričenja izražati skozi nas.